Släpspännen (eng. Ribbon) är en vardaglig variant av orignalmedaljen och bärs traditionellt bara till myndigheters vardagliga uniformer, så som Försvarsmaktens vardaglig- och daglig dräkt, Polisens representationsuniform och motsvarande uniformer. Släpspännen bärs som regel inte till civila plagg och inte i högtidliga sammanhang.

Vid civil begravning eller begravning med militära inslag bör släpspännen bäras men vid militär begravning ska istället originalmedaljer bäras. Vid osäkerhet eller frågor om det är lämpligt/olämpligt att bära utmärkelser, fråga alltid de anhöriga.

Släpspännen placeras ovanför vänster bröstficka, direkt ovanför bröstfickans övre söm och i höjd med fickans högra kant eller motsvarande plats på bröstfickelösa vapenrockar.

Medaljbandet och därmed släpspännets bredd kan variera beroende på vilket land utmärkelsen kommer ifrån och vilka traditioner som finns där. Svensk standard är idag en bredd på 35 mm, högerjusterat.  På V-knäppta vapenrockar bärs tre släpspännen i bredd och på enkelknäppta vapenrockar bärs fyra släpspännen i bredd. På dubellknäppta vapenrockar eller om man erhållit många utmärkelser så kan släpspännesminiatyrer vara att föredra. Släpspännesminiatyrer tillverkas av miniatyrens medaljband och gör montaget lite nättare och mindre. 

Har man erhållit fler än en medalj bör man montera ihop släpspännena till ett sammansatt montage eller välja den förnämsta eller för bjudnignen mest passande medaljens släpspänne att bära. Att bära flera enskilda släpspännen är inte att anse som god kutym.

Tillagd i varukorgen