NYHETER

Utnämnd till Kunglig Hovleverantör

Den 1 september 2023 beslutade H.M. Konungen att utnämna Per Ljungstedt och Medaljmäster AB till Kunglig Hovleverantör. Begreppet Kunglig Hovleverantör har kommit att bli ett kännetecken för svensk kvalitet och innebär att Medaljmäster har blivit en av de idag cirka 130 hovleverantörer som finns i Sverige.

Detta är något hela Medaljmästergänget ser som en stor ära men framför allt är det ett stort erkännande av Pers person samt hans färdighet inom medaljmontering och utmärkelser.

Lika länge som Sverige har varit en monarki har det också funnits hantverkare, köpmän och andra företagare som levererat varor till eller utfört arbete åt kungen och kungafamiljen. De första leverantörerna till kungahuset var hantverkare och köpmän som drev sina rörelser i närheten av Stockholms slott eller de andra Kungliga slotten i Sverige. När kungahuset började beställa varor även från andra delar av landet och från utlandet spreds hovleverantörstiteln.

Under den franskfödde Karl XIV Johans regentskap infördes ett mer reglerat system för att utnämna hovleverantörer. Samtidigt infördes också en avgift för att få kalla sig Kunglig Hovleverantör. Priset var relativt högt men titeln var eftertraktad och prestigefylld. Då fanns heller inga andra system av kvalitetscertifieringar som kunde vittna om hantverkarens skicklighet eller produkternas höga och jämna kvalitet.

När Konung Carl XVI Gustaf tillträdde som landets regent 1973 ansågs begreppet Kunglig Hovleverantör vara otidsenligt. Konungen övervägde därför först att inte utnämna några hovleverantörer överhuvudtaget.

Men i stället för att avskaffa titeln fastställde Konungen stramare bestämmelser för utdelande av hovleverantörskap och därigenom vann den gamla hederstiteln ny aktualitet. Det kostar numera ingenting att bli utnämnd till hovleverantör men det är få företag som väljs ut. Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer verkar inom många olika branscher och de har alla verksamhet i Sverige.

Hovleverantörernas produkter används både för kungafamiljens privata bruk och för användning inom slottsförvaltningarna. Flera av hovleverantörerna levererar produkter till Slottsbodarna vid de Kungliga slotten.

/Medaljmästergänget

OM MEDALJMÄSTER

Medaljmäster är en av Sveriges mest erfarna medaljmontör.

Hantverket och sömnaden utförs med en stor noggrannhet och känsla för detaljer,
men också med en gedigen kunskap om historien och traditionen bakom det. 

Vi tillverkar egna medaljer, accessoarer och är återförsäljare av ceremoniella sablar och passare.

Vi strävar efter att erbjuda en välsorterad webbutik med allt från medaljer och tillbehör till 
andra produkter som kan förgylla dina högtidskläder och viktiga stunder.

En personlig och engagerad service, som alltid strävar efter att hjälpa våra kunder 
till det bästa resultatet, tror vi ger mest för pengarna, i slutändan!
Samtidigt ska återbesöket kännas lika bra, som det första.

MILJÖAVTRYCK

Medaljmäster har alltid försökt göra genomtänkta och miljömedveten val i sin produktionskedja men även vid framtagande av nya produkter samt utveckling av våra befintliga. Vi utvärderar våra rutiner och försöker hela tiden hitta nya sätt att göra vår produktion, produkter och vår logistik, så miljövänlig som möjligt och lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt. 

I vår produktion källsorterar vi allt matrial, begränsar användandet av plast så långt det är möjligt samt återanvänder matrial som kartonger, packningsmatrial m.m. 

När Medaljmäster tog fram sin nya profil gjordes många miljömedvetna val. Bland annat så ersattes bubbelplast med silkespapper som packmatrial, försändelsepåsar till våra medaljetuin är gjorda av återvunnen plast och tidigare zip påsar i plast för släpspännen ersattes av papperspåsar för att nämna några.

Vi är stolta över de miljömedvetna anpassningar vi har gjort i Medaljmästers verksamhet och kommer fortsätta att sträva mot att göra ett så litet miljöavtryck som möjligt.

/Medaljmästergänget 

HISTORIA

Per har alltid varit intresserad av hantverk och att arbeta med sina händer. Efter gymnasiet och värnpliktstjänstgöring blev det yrkesutbildning och gesälbrev inom både herr- och damskrädderi. 2006 erhöll Per Mästarbrev inom herrskräddaryrket.

Genom sitt engagemang i frivilligrörelsen och hemvärnet har det alltid funnits ett intresse för uniformer och tillhörande utmärkelser. Medaljmonteringen startades som hobbyverksamhet 2003 i samband med arbetet inom uniformsskrädderi.

2009 grundades firman Medaljmäster och blev en bisyssla på sidan om Pers ordinarie jobb som skräddare. Hemsidan och webbutiken skapades och ryktet om Medaljmästers verksamhet började ta fart. Medaljmäster har utvecklat sin egen speciella medaljmonteringsteknik samt har en tillverkning av egna fästen för släpspännen med stadigare och längre nålar.

2016-2018 hade Medaljmäster en Ateljé på De Geersgatan i Stockholm. Efter lite för hög belastning stängdes ateljen sommaren 2018 och Per återgick till att arbeta som skräddare på sitt ordinaire arbete. 

2020 transformers den enskilda firman till ett Aktiebolag med namnet Medaljmäster AB och med samma vision och mål med verksamheten.

2022 blev Medaljmäster AB generalagent till Balp i de nordiska länderna.

2023 blev Medaljmäster AB utnämnd till Kunglig Hovleverantör.

Idag drivs Medaljmäster AB fortfarande av Per som en bisyssla till sitt ordinarie arbete. Per har anlitat Ceremonimäster AB och där Joakim finns som personalresurs och arbetar främst med administration, webbutik och de flesta kund- och leverantörkontakter medan Per fokuserar på hantverket.

Tillagd i varukorgen