HANTVERKET BAKOM MONTERINGAR

Montering av originalmedaljer och miniatyrer sker så att de är jämna i ovan- och underkant. Standard monteringen är rak montering men beroende på vilket plagg eller i vilken situation/befattning medaljerna ska bäras, erbjuds olika typer av specialmonteringar, till exempel rosett-, ryttar- eller hovmontering.

Varje bands längd anpassas efter montagets totala höjd och kan variera beroende på medaljens storlek. Montage med originalmedaljer och släpspännen anpassas efter bröstfickans bredd, som varierar mellan 11,5-12,5 centimeter. Bredare montage blir även praktiskt svårt att placera på framstycket. Montage av miniatyrmedaljer anpassas efter slaget på en klassisk frack, som ofta inte medger bredare montage än 8 centimeter.

Medaljerna sys ihop för hand och kan vid senare tillfälle tas isär om ytterligare medaljer behöver monteras in i raden. 
Efter att medaljerna sytts ihop, sys ett fäste på och detta anpassas och tillverkas speciellt för varje montering. Beroende på monteringens bredd och kundens önskemål löds två till fyra nålar på.

I vår metallverkstad kan andra typer av fästen också tillverkas efter önskemål t.ex. en lång nål av äldre typ eller skruvfäste, har du speciella önskemål kan du kontakta Medaljmäster.

MONTERING AV ORIGINAL- OCH MINIATYRMEDALJER

Originalmedaljer är de högtidlig och formella medaljerna som bärs till frack, folkdräkt eller militär högtidsdräkt, sällskapsdräkt och paraddräkt vid högtider eller formella ceremonier. Miniatyrmedaljer används vid mindre formella högtider, middagar och sammankomster som bärs till militär sällskapsdräkt och i vissa sammanhang till smoking.

Orginalmedaljer monteras sida vid sida och upp till fyra medaljer. Dock rekommenderas att efter tre originalmedaljer montera dem omlott. Miniatyrmedaljer monteras sida vid sida och upp till åtta medaljer. Dock rekommenderas att efter sex medaljer montera dem omlott. Medaljbanden sys ihop och fästs på en specialgjord fästskena och en stärkande tygremsa fästs på baksidan av montaget. Alla medaljer som monteras av Medaljmäster har speciellt svetsade nålar (stift fäste) som standard, men kan också fästas med skruvfäste och lång nålsfäste.

MONTERING AV SLÄPSPÄNNEN

Släpspännen är en enklare och vardagligare sätt att bära sina medaljer och ordnar. Släpspännena används främst av militär personal till daglig- och vardagsdräkt.  

Ett band av samma typ som medaljens monteras på en hållare. De olika släpspännena fästs sedan på en skena som håller ihop dem jämnt och snyggt. Alla släpspännen som monteras av Medaljmäster har speciellt svetsade nålar (stift fäste) för att hålla extra bra.

MONTERING AV SLÄPSPÄNNESMINIATYRER

Miniatyrsläpspännen är en variant av den vardagliga släpspännes monteringen och rekommenderas om du har många utmärkelser samt är mer harmoniskt till Marinens dubbelknäppta vapenrock m/48. 

Miniatyrsläpspännen tillverkas av miniatyrband och kan monteras med två metoder; 
Det ena metoden är så kallad "sytt släpspänne" och är ett plattare montage, då medaljbandet sys ihop och fästs direkt på den specialgjorda fästskenan (djup 2 mm). Minatyrbanden går inte att flytta på eller ändra utan att ta isär hela monteringen. Den specialgjorda fästskena har en höjd av 10 mm höjd och kan ha stift-, knapp- eller skruvfäste och maximalt sju band i bredd/rad.

Den andra metoden är enligt den traditionella släpspännes fästet där miniatyrbanden fästs på ett enskilt fäste och monteras sedan på ett standard fäste (djup 6 mm). Montaget blir lite djupare men går att ändra och anpassa efter bärandetillfälle. De enskilda fästena har en höjd av 10 mm, har stiftfästen och maximalit sju band i bredd/rad.  

MONTERINGAR

RAKMONTERING (Swing mount)

Är en standardmontering i de flesta västerländska länder och är den reglementerade standard monteringen inom Försvarsmakten. Bandet monteras i rakt band.

Rakmontering kommer som standard med stiftfäste. Som tillval kan väljas skruv- och långnålsfäste.

RYTTARMONTERING (Court mount)

Är ett traditionellt Britiskt montage som används brett inom det Britiska hovet och samväldet från mitten av 1800-talet. Ryttarmontering har på senare tid blivit populärt av beridna förband då medaljerna sitter fastare och säkrare. Bandet monteras på en styv platta och går ner bakom medaljen och som sys fast på bandet. Vid flera medaljer så monteras de omlott men blir snabbt ett brett montage. Medaljmäster rekommenderar inte att man monterar mer än åtta originalmedaljer. 

Ryttarmontering kommer som standard med långnålsfäste. Som tillval kan väljas stiftfäste eller Medaljmästers egna långnålsfäste med bred, trubbig nål.

ROSETTMONTERING (Lady mount) 

Är en montering som traditionellt bärs av damer till klänning. Bandet sys till en rosett och medaljen monteras i rosettens knut. Rosettmontage kan bäras som enskilda rosetter eller monterade tillsammans på en skena. Medaljmäster rekommenderar att maximalt bära tre originalmedaljer och tre till fyra miniatyrmedaljer, med anledning av tyngden och slitage på kläningstyget. 

Rosettmontage kommer som standard med stiftfäste och enskilda rosetter med säkerhetsnålsfäste.

SVENSK PARADMONTERING 

Svensk paradmontering är en variant av Projsisk montering, som växte fram under slutet av 1800-talet. Bandet viks dubbelt och formas till ett ”U”. Medaljen vilar ovanpå bandets vekade nedre del och sys fast. Vid flera medaljer så monteras de sida vid sida och efter tre medaljer monteras de omlott. Medaljmäster rekommenderar inte mer än fyra originalmedaljer i bredd.

Hovmontering kommer som standard med stiftfäste. Som tillval kan väljas skruv- och långnålsfäst.

KRYSSBANDSMONTERING 

Är den traditionella monteringen i Danmark och i de flesta östeuropeiska länder. Medaljbandet är generellt lite smalare och viks till en femkantig form och där medaljen fäst i en hake i spetsen.  Kryssbandsmontering bedöms härstamma från 1700-talet lösa bandknutar som efterhand blev mer strikta  montage för bröst bärande. Den används inte bara till bröstdekorationer utan även ordenstecken och motsvarande som inte får plats runt halsen. Vid flera medaljer så monteras de omlott men blir snabbt ett brett montage.

Kryssbandsmontering kommer som standard med stiftfäste. Som tillval kan väljas skruv- och långnålsfäste.

FÄSTEN

STIFTFÄSTE

Stiftfäste är standard fästet för medalj- och släpspännesmonteringar. Medaljmäster har ett eget, längre stift som räcker igenom tyget och mellanlager. På medaljfästena sitter nästan alltid minst tre stift. Fyra stift används för tyngre och längre montage medan de minsta miniatyrmontagen på 2-3 medaljer har bara två stift.

SKRUVFÄSTE

Skruvfäste är ett alternativt fäste med skruvar och en mutterskiva som man skruvar fast monteringen med. Rekommenderas för personer där jackan rör sig väldigt mycket och vill ha en  extra trygghet i att monteringen sitter säkert på plats. Tränsade hål för skruvarna bör sys på frack- eller mässjackan då tyget annars tar skada av de något grova skruvarna.

KNAPPFÄSTE

Knappfäste är ett alternativt fäste med en knapp på baksidan som fästs i slagknapphålet. Används endast till miniatyrermedaljer och rekommenderas inte till monteringar över fyra eller fem medaljer. Rekommenderas för personer som vill slita minimalt på kavajen/jackan eller på frackslag med äkta siden som är mycket känsligt för genomstick med nålar.

LÅNGNÅLFÄSTE

Långnål är ett traditionellt fäste som användes innan stiften. Fästet specialtillverkas hantverksmässigt av Medaljmäster och kostar mer än ett stiftfäste. Nålen löper genom tränsar som sys på jackan/rocken.

Tillagd i varukorgen